La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans que continua les activitats de la Secció de Matemàtiques de la Societat Catalana de Ciències fundada per l’Institut l’any 1931.

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans que continua les activitats de la Secció de Matemàtiques de la Societat Catalana de Ciències fundada per l’Institut l’any 1931.

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans que continua les activitats de la Secció de Matemàtiques de la Societat Catalana de Ciències fundada per l’Institut l’any 1931.

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans que continua les activitats de la Secció de Matemàtiques de la Societat Catalana de Ciències fundada per l’Institut l’any 1931.